Andere

Pertussis (kinkhoest)/difterie/ tetanus, polio, hepatitis B, haemophilus influenza:

  • Pertussis (kinkhoest): is een zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie. De infectie wordt doorgegeven via speekseldruppeltjes in de lucht, die geproduceerd worden bij het hoesten en niezen.
  • Difterie (kroep): is een acute ernstige bacteriële infectie. De ziekteverschijnselen kunnen zeer wisselend zijn, variërend van een symptoomloos verloop tot een ernstig beeld met aantasting van hart- en zenuwstelsel en mogelijks fatale verloop. Kenmerkend is een grijze aanslag op de keelamandelen en in de keelholte (pseudomembraan). Besmetting gebeurt door hoesten en niezen, door contact met opgehoest materiaal of pus van een wonde.
  • Tetanus (klem): is een zeer ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De tetanus-bacterie op zich is niet gevaarlijk voor de mens, maar wel de gifstof (toxine) die zij afscheidt. Die krachtige toxine blokkeert de werking van bepaalde zenuwen en veroorzaakt zo ongecontroleerde krampen van de spieren. Zelfs een uiterst kleine hoeveelheid is dodelijk. Tetanus kan leiden tot symptomen als spier- peesscheuringen, blokkering van gewrichten, verstikking (als de ademhalingsspieren helemaal verkrampen) en overlijden.
  • Polio (kinderverlamming): is een infectie die gecompliceerd kan worden door paralyse voornamelijk van de onderste ledematen, en die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Poliomyelitis komt niet meer voor in ons land sinds het invoeren van de verplichte vaccinatie in de jaren 60. De ziekte wordt voornamelijk feco-oraal (inname van ontlasting via de mond door slechte handhygiëne na toiletbezoek) overgedragen en in mindere mate via de lucht.
  • Hepatitis B: is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het Hepatitis B-virus. Een infectie met het hepatitis B-virus kan zowel acuut als chronisch (langdurend) zijn.
  • Haemophilus influenza: is een bacterie die onder meer hersenvliesontsteking en kroep (epiglottitis) veroorzaakt. Ze kan ook leiden tot oorontsteking, longontsteking of infecties elders in het lichaam. De bacterie is wijdverspreid in mensen. Ze komt vaak voor samen met andere bacteriën in de keel of neus van de mens, zonder een ziekte te veroorzaken. In sommige gevallen breekt ze door de weerstand heen en veroorzaakt ze een ziekte. Het wordt overgedragen via druppeltjes in de lucht bij het hoesten, niezen en praten of direct contact met snot of slijm van een besmette persoon. Je moet geen symptomen hebben om de bacterie te kunnen verspreiden.

  

Vaccinatieschema

Dit wordt opnieuw toegediend via een gecombineerd vaccin bij personen die een stamceltransplantatie achter de rug hebben.

 

De eerste vaccinatie kan starten 6 maanden na de autologe en 1 jaar na de allogene stamceltransplantatie. Eerst worden drie dosissen met een interval van één maand toegediend. Een jaar na de eerste dosis wordt de vierde dosis toegediend. 5 jaar na de stamceltransplantatie wordt boostrix polio toegediend. 15 jaar na de stamceltransplantatie boostrix en dan tedivax pro alto 25 jaar na de stamceltransplantatie met herhaling om de 10 jaar.

 

Voor specifieke leeftijdscategorieën en risicoberoepen zijn nog bijkomende vaccinaties (humaan papilloma virus, hepatitis A, ….) nodig. Je kan dit navragen bij je behandelende arts. 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten