CAR-T

Voor wie?

CAR-T-celtherapie wordt in België terugbetaald voor mantelcellymfoom, het diffuus grootcellig B-cel lymfoom en primair mediastinaal B-cel lymfoom en dit onder bepaalde voorwaarden (en voor acute lymfatische leukemie en vooral hier heeft CAR-T goede resultaten). Lees het getuigenis van Jos.

Bij deze behandeling beoordelen artsen, naast het subtype en stadium van het lymfoom, de algehele gezondheid, conditie en bepaalde omstandigheden zoals eventuele bijkomende ziekten van de patiënt, alsook de fysieke toestand van de patiënt om deze zware behandeling te doorstaan, en de bereidheid en mogelijkheden van de patiënt om eventueel voor de behandeling te reizen. Omdat dit een vrij nieuwe behandeling is, heb je waarschijnlijk veel vragen. We hebben daarom een vragenlijst voor je opgemaakt.

 

Het is belangrijk dat er nog wat kankerweefsel of -cellen in uw lichaam aanwezig zijn voor de start van CAR-T-celtherapie. Dit is nodig om de CAR-T cellen te prikkelen en ze te laten vermeerderen.

 

Getuigenis patiënt en hematologen

Bekijk een beklijvende getuigenis van een patiënte en uitleg van een paar hematologen over CAR T in deze documentaire.

 

Wat?

Chimere-antigeenreceptor-T-celtherapie of CAR-T-therapie is een vorm van immunotherapie. Bij CAR-T-therapie worden er T-cellen uit het bloed van de patiënt gebruikt. T-cellen gaan normaal op zoek naar infecties en bestrijden ze ook. Een T-cel herkent normaal beschadigde cellen of kankercellen aan de vreemde eiwitten die hierop voorkomen. De T-cel verbindt zich met dat vreemde eiwit en krijgt hierdoor het signaal om de beschadigde cel aan te vallen. Sommige kankercellen kunnen hieraan ontsnappen. Bij de patiënten worden T-cellen uit het bloed geïsoleerd via aferese en het resterende bloed wordt teruggegeven. De T-cellen worden verzonden naar een speciaal laboratorium waar ze met een geneutraliseerd virus genetisch worden gemodificeerd; daardoor verschijnt er op het celoppervlak van deze T-cellen een receptor die eiwitten op het oppervlak van een tumorcel herkent. De genetisch gemodificeerde cellen, de zogeheten CAR-T-cellen, worden teruggezonden naar het behandelcentrum van de patiënt en via infusie weer in het lichaam van de patiënt gebracht. Nadat de CAR-T-cellen in het lichaam van de patiënt zijn gebracht, richten ze zich op de kankercellen en worden die door het immuunsysteem van het lichaam vernietigd. Hoewel sommige patiënten heel goed op CAR-T-therapie reageren en hun ziekte in remissie gaat, zijn er andere patiënten die er onvoldoende of niet op reageren en het is niet duidelijk waarom.

 

De bijsluiter en productinfo van Yescarta kan je lezen op de website van het FAGG net zoals de bijsluiter en productinfo van Kymriah en Tecartus.

 

Video's

Via google play kan je de Immuno T app makkelijk downloaden op je tablet of smartphone.

Immuno T

Animatie CAR-T-celtherapie

2 video's over de behandeling en opvolging

Nederlandse webinar over CAR T van Hematon

Onze webinar van 28 januari 2023

 

Hoe?

1. Geschiktheidsonderzoek: Patiënten moeten hun arts raadplegen om te zien of ze medisch gezien in aanmerking komen voor CAR-T-therapie. Het kan zijn dat in verband met deze criteria medische gegevens moeten worden ingediend bij het gespecialiseerde laboratorium waar de CAR-T-cellen worden geproduceerd

2. Bloedafname: Er wordt bij de patiënt bloed afgenomen en de T-cellen worden van de andere witte bloedcellen gescheiden en uit het bloed verwijderd in een proces dat aferese of leukaferese heet. Het resterende bloed wordt weer teruggegeven aan de patiënt. Dit duurt minstens 3 uur en kan soms langer duren indien niet genoeg T-cellen konden worden afgenomen.

3. Genetische modificatie van de T-cellen: De T-cellen worden verzonden naar een aangewezen laboratorium waar ze met een geneutraliseerd virus genetisch worden gemodificeerd tot CAR-T-cellen en het aantal van deze CAR-T-cellen wordt vergroot. De gemodificeerde cellen worden teruggezonden naar het behandelcentrum/ziekenhuis van de patiënt.

4. Voorafgaande behandeling:  Patiënten kunnen voorafgaand aan de toediening van de CAR-T-cellen worden behandeld met chemotherapie in een lage dosering, zogeheten chemotherapie voor lymfocytendepletie, om het aantal lymfocyten, een type immuuncellen, te verlagen. Door deze voorafgaande behandeling kunnen de CAR-T-cellen zich in de patiënt gaan ontwikkelen en vermenigvuldigen. Er kan bij de patiënt een overbruggingstherapie worden ingesteld. Deze therapie is bedoeld om de kanker onder controle te houden terwijl de patiënt wacht op de CAR-T-therapie.

5. CAR-T-infusie: De gemodificeerde CAR-T-cellen worden op het behandelcentrum via infusie aan de patiënt toegediend. Dit duurt meestal maar 30 minuten. De CAR-T-cellen gebruiken de CAR om kanker op te sporen en te bestrijden. Ze zullen toenemen en gedurende een lange tijd in het lichaam van de patiënt aanwezig blijven.

6. Observatie: Patiënten worden regelmatig gecontroleerd op de werkzaamheid van de CAR-T-therapie en op kortdurende en langdurige bijwerkingen van de therapie. Patiënten wordt aangeraden om een paar weken in de buurt van hun behandelcentrum te blijven. De meeste kortdurende bijwerkingen kunnen met ondersteunende therapieën worden behandeld. Deze bijwerkingen betreffen infecties en hematologische problemen, zoals aanhoudende of febriele neutropenie, anemie en trombocytopenie. Andere ernstigere en mogelijk levensbedreigende bijwerkingen zijn het cytokineafgiftesyndroom en neurotoxiciteit (waarvoor nu de term IEC-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom [ICANS] wordt gebruikt). Het is belangrijk dat patiënten en verzorgers de klachten en symptomen snel kunnen herkennen, zodat die tijdig en op gepaste wijze kunnen worden behandeld. Het behandelcentrum heeft instructies voor wat er moet worden gedaan en met wie er contact moet worden opgenomen als er zich klachten en symptomen voordoen.  

 

Check het protocoloverzicht.

 

Waar? 

In Vlaanderen kan de behandeling enkel in UZ Gent of UZ Leuven gebeuren. Kinderen kunnen enkel terecht in UZ Gent.

In Leuven word je gemiddeld 3 tot 4 weken opgenomen in het ziekenhuis.

In het UZA wordt voor het eerst gebruik gemaakt van CAR T-cellen die  België zijn gemaakt

 

Kostprijs 

Het gaat om een éénmalige toediening die ongeveer € 320.000 kost. De ziekteverzekering komt hiervoor tussen als je DLBCL of primair mediastinaal B-cel lymfoom hebt maar enkel onder bepaalde voorwaarden. Je moet immers al een aantal behandelingen achter de rug hebben. Indien je vragen hebt over de factuur van deze behandeling kan je best contact opnemen met je arts of de sociale dienst van je ziekenhuis.

 

Mogelijke neveneffecten

De meeste bijwerkingen treden op in de eerste acht weken na een CAR-T-celinfusie. De aard en ernst van deze neveneffecten hangt af van persoon tot persoon.

  • hersenschade waardoor er aan de patiënt dagelijks een makkelijke vragenlijst wordt voorgelegd om te kijken of hij het antwoord kent. Indien patiënten weinig antwoorden juist hebben, wordt eventueel een cortisonebehandeling opgestart omdat er dan vermoedelijk sprake is van een ontsteking;
  • sepsis: bloedvergiftiging als gevolg van een bacteriële infectie;
  • cytokine-afgiftestorm (CRS): Dit is een overreactie van het immuunsysteem en komt bij meer dan 10% van de patiënten voor en de symptomen treden op binnen de eerste 10 dagen na infusie. Symptomen zijn: hoge koorts, tachycardie, moeite met ademhalen, misselijkheid en braken, diarree, vermoeidheid, zeer lage bloeddruk, hoofdpijn, ernstige spier- of gewrichtspijn.
  • neurotoxiciteit; komt bij 20 tot 70% van de patiënten voor en ontwikkelt zich 5 tot 7 dagen na de infusie met CAR-T. Symptomen duren gemiddeld 12 dagen. Mogelijke symptomen zijn: hoofdpijn of verwardheid maar ook moeite met spreken of schrijven, hallucinaties, epileptische aanvallen en veranderingen in de mentale toestand. Ook hersenoedeem kan voorkomen;
  • infecties : Het kan gaan om schimmel-, virale of bacteriële infecties en dit komt bij meer dan 10% van de patiënten voor. Symptomen zijn keelpijn, mondaften, koorts of koude rillingen.
  • trombocytopenie;
  • bloedarmoede. Soms groeien B-cellen niet of rijpen ze niet normaal waardoor er te weinig antilichamen worden aangemaakt. Soms kunnen hiervoor immunoglobulines worden toegediend

Uitgebreidere informatie over de bijwerkingen vind je in een apart document

 

Omdat het om een vrij nieuwe behandeling gaat, worden de neveneffecten van patiënten bijgehouden door de betreffende ziekenhuizen en worden deze data geregistreerd.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten