FAQ

Wij hebben een aantal vragen en antwoorden voor jou opgelijst maar je kan ook altijd terecht op de corona kennisbank van de VUB. De website van Alles over kanker en Stichting tegen Kanker.

 

Hebben personen met hematologische aandoeningen een verhoogd risico op een COVID-19-infectie?

Het antwoord is vermoedelijk ja en ze hebben bovendien ook kans op ernstigere complicaties zoals ARDS (longaandoening), coagulopathie (bloedstolling). Dit komt ook omdat personen met een hematologische aandoening vaak ouder zijn en dus ook vaker diabetes en cardiovasculaire aandoeningen hebben alsook door hun verzwakt immuunsysteem en de gevolgen van de behandelingen die ze al gehad hebben. Mabthera en Gazyvaro verzwakken het immuunsysteem.

Het risico is het hoogste voor wie een actieve ziekte heeft. In principe is het immuunsysteem een jaar na het einde van de behandeling hersteld.  Dit geldt niet bij allogene stamceltransplantaties.

 

Helpt de toediening van Dexamethasone bij een COVID-19-infectie?

Dexamethasone toedienen in de beginfase van COVI-19 kan juist heel slecht zijn. Dexamethasone toedienen bij personen die op intensieve zorgen liggen omwille van een cytokine-storm (overmatige reactie van het afweersysteem) kan dan weer wel levensreddend zijn. 

 

Kan ik na bepaalde chemo/bestraling nog beademd worden?

Dit kan zeker. De anesthesist zal in je medisch dossier nagaan of de beademing eventueel aangepast moet worden maar het is dus niet zo dat je totaal niet beademd kunt worden.

 

Kan je nog beademd worden na een ABVD-behandeling?

Als je bleomycine hebt gehad bv. tijdens een ABVD-kuur kunnen de longen iets gevoeliger zijn. Maar je kan wel degelijk beademd worden. De anesthesist zal je medisch dossier bekijken en zal de beademing daarop afstemmen. 

 

Heeft immunotherapie een positief of negatief effect op het verloop van een COVID-19-infectie?

Immunotherapie zoals checkpoint-inhibitoren (bv. Keytruda of Nivolumab) stimuleren het immuunsysteem en zij kunnen tot auto-immuunreacties leiden. Daarom kan immunotherapie de reactie verslechteren als de infectie heeft plaatsgevonden. Het gaat zeker niet beschermen. 

 

Hoe zit het met CAR-T-celtherapie?

De T-cellen worden bij de patiënt afgenomen en in het buitenland behandeld en dan teruggegeven aan de patiënt. Dat transport is aan strikte veiligheidsprocedures onderworpen en is dus veilig. Als het mogelijk is, kan de behandeling even worden uitgesteld.

 

Is het zinvol om mijn neus te hydrateren?

Het virus gaat binnen via neus- en keelslijmvlies. Het slijmvlies dat verzwakt of slecht onderhouden is, kan een gemakkelijkere ingangspoort zijn voor het virus. Je blijft er best zo veel mogelijk van af of houdt het vochtig als het slijmvlies uitdroogt.

 

Hoe zit het met Revlimid of Imnovid?

Voor Revlimid is er geen gekend probleem. Imnovid is enkel aangewezen bij patiënten die hervallen zijn en daar is weinig informatie over welk effect dit heeft tijdens een COVID-19-infectie. Maar door de ziekte zelf is de immuundeficiënte zeer groot dus die moeten zeer voorzichtig zijn.

 

Hoe zit het met Ibrutinib?

De behandeling daarmee kan verder gezet worden. Het is een molecule die de bloedplaatjes vermindert waardoor bloedingen verminderen en daardoor kan Ibrutinib een positief effect hebben.

 

Hoe zit het met Mabthera? 

Onderhoudstherapie zoals Mabthera voor folliculair lymfoom kan/kon uitgesteld worden tijdens de COVID-19-epidemie. Na Mabthera kan het herstel van de B-cellen kan tot maanden na het stopzetten van de behandeling duren. Meestal duurt het 6 maanden eer de B-cellen zich herstellen. 

 

Bij besmetting met COVID-19 worden soms de ernstige complicaties veroorzaakt door een overdreven reactie van het eigen immuunsysteem Heeft men dan bij een verzwakt immuunsysteem niet minder kans op ernstige complicaties? Waarom maakt men zich toch extra zorgen over mensen met een verzwakt immuunsysteem? Voor personen met een verzwakt immuunsysteem is sowieso elke virale infectie gevaarlijk dus we kunnen er niet zo maar van uitgaan dat personen met een verzwakt immuunsysteem minder risico op complicaties hebben.   

 

Wat is het effect als je onderhoudsbehandeling met Rituximab (Mabthera) is onderbroken voor een laaggradig lymfoom?

Door Rituximab blijft de ziekte 2 jaar langer rustig maar het is niet zo dat je dan langer leeft. Dus één of twee infusies overslaan, heeft dan ook niet echt een negatief effect. 

 

Hoe is het gesteld met je immuunsysteem als je recentelijk Rituximab hebt gehad?

Rituximab werkt  1  à 2 jaar door maar men weet niet zo goed of die personen ernstigere complicaties hebben.

En het is ook niet zo dat als je één infusie overslaat dat dan je immuunsysteem weer goed werkt. 

 

Kunnen geplande stamceltransplantaties doorgaan?

Dat kan en zal beslist worden door de behandelende arts. Het is wel belangrijk om vóór de opname te testen op COVID-19. Bij een positieve test kan het zijn dat de transplantatie minstens met 3 weken wordt uitgesteld. 

 

Ik heb een autologe stamceltransplantatie ondergaan. Wanneer is mijn immuunsysteem terug hersteld?

Algemeen wordt aangenomen dat het immuunsysteem na 6 maanden - 1 jaar in principe terug hersteld is. 

 

Ik moet een allogene stamceltransplantatie ondergaan. Welke risico's zijn er?

De donor moet gezond zijn op het moment dat hij aan stamceldonatie doet. Er is ook geen bewijs dat corona via de stamcellen zouden worden doorgegeven. 

Een donor die COVID-19 gehad heeft, is tijdelijk uitgesloten van donatie. 

 

Ik heb net een allogene stamceltransplantatie gehad. Moet ik extra opletten?

Je moet sowieso de social distancing-regels volgend en je handen goed wassen. Er wordt aangenomen dat je tot 2 jaar na je transplantatie een verzwakt immuunsysteem hebt. Dat zal zeker zo zijn als je nog niet al je vaccinaties hebt gehad of nog immuunsuppressiva neemt. 

 

Als je al jaren gelden hodgkin hebt gehad, behoor je dan nog tot de risicogroep?

In principe is je immuunsysteem dan al hersteld en behoor je niet tot de risicogroep. Als je longschade hebt, dan is de reservecapaciteit van je longen veel kleiner en dan kan je wel sneller benauwd geraken.

 

Blijven de klinische studies doorlopen?

Er is een rem op de studies gezet omdat voor veel studies patiënten vaak naar het ziekenhuis moeten komen en dat is iets wat men wil vermijden. Maar dat zal op termijn wel weer verbeteren. 

 

Wat kan ik doen als ik me ongerust maak of angstig voel?

Dat is verschillend voor iedereen. Je kan ademhalingsoefeningen of yoga doen, een wandelingetje maken,… . Angst is ook een normaal iets in deze abnormale tijdens en die angst mag er ook zijn. Angst kan ook helpen en beschermend werken want zo wassen we onze handen vaker en letten we meer op social distancing. Angst wordt pas een probleem als het ons leven gaat overheersen. Dan breng je best terug structuur aan in je leven bv. plan in wat en wanneer je gaat eten want hoe meer je de zaken rondom je onder controle krijgt, hoe rustiger je wordt.

 

Hoe kan een naaste toch steun bieden nu ze vaak niet meer het ziekenhuis binnen mogen?

In sommige ziekenhuizen mag een naaste nu mee bij bepaalde consultaties zoals een gesprek over de resultaten van een scan. Bij andere consultaties of tijdens de behandeling mag in principe de naaste niet mee binnen. Je kan als naaste dan toch steun bieden door de patiënt toch naar het ziekenhuis te brengen ook al moet de naaste dan wachten op de parking van het ziekenhuis. Tijdens de ritten op weg naar en van het ziekenhuis kan je dan samen babbelen.

 

Wat wordt aangeraden voor mensen die zich eenzaam voelen of angstig zijn?

Personen die zich eenzaam voelen, kunnen ook contact houden met hun dierbaren via videochat bv. skype, whatsapp en dergelijke. Personen kunnen ook contact opnemen met hun onco-psycholoog. Onco-psychologen werken nog maar vaak via telefonische consultaties. Soms kan een fysieke consultatie mogelijk zijn met het nodige beschermingsmateriaal maar dit bespreek je best met je onco-psycholoog.

 

Kan ik verplicht worden om te stoppen met telewerken terwijl ik of een gezinslid tot de risicogroep behoor?

Je neemt best contact met je behandelende arts die je advies geeft of je best thuis werkt of dat je ook naar de werkvloer mag. Met dat advies ga je best naar je arbeidsgeneesheer. De gegevens van je arbeidsgeneesheer kan je krijgen bij je werkgever (de personeelsdienst, arbeidsreglement of het intranet van je werkgever). Met de arbeidsgeneesheer kan je dan eventueel bespreken of je ander werk kan doen binnen je organisatie. Dat bespreek je dan nog best eens met je behandelende arts of je het aangepaste werk bijvoorbeeld wel mag doen.

 

Hoe kan ik me beschermen als mijn kinderen terug naar school gaan?

De scholen nemen zelf al de nodige voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Het is ook belangrijk om weten dat niet iedere (ex-)kankerpatiënt een verzwakt immuunsysteem heeft dus je vraagt best aan je behandelende arts welke risico’s je al of niet loopt.

 

Kan ik na de opheffing van de maatregelen nog buitenkomen?

Ja, want bewegen is gezond maar houd je aan de social distancing en was je handen goed. Je kan eventueel ook een mondmasker dragen.  

 

Ik werk deeltijds en deeltijds ben ik in ziekteverlof. Wat als mijn werkgever tijdelijke werkloosheid aanvraagt?

Dan zal je voor het deel dat je werkt een werkloosheidsuitkering krijgen. Stel dat je 3/5e werkte en voor 2/5e in ziekteverlof bent dan behoud je voor 2/5e je ziekte-uitkering en voor de 3/5e krijg je een werkloosheidsuitkering. Als je echter minder dan 1/5e werkt bv. een halve dag per week dan behoud je je ziekte-uitkering en krijg je geen werkloosheidsuitkering.


Blijf ik best preventief van het werk thuis?

Als het mogelijk is, werk je best van thuis uit. Als dat niet kan, neem je best contact met je arts en arbeidsgeneesheer om de mogelijkheden te bekijken. De overheid is nu ook aan het bekijken of een arts iemand preventief in quarantaine kan zetten.  


Kan ik nog beroep doen op het ziekenvervoer? 

Het professioneel ziekenvervoer gaat nog door. Het hangt er wel van af of je symptomen hebt van COVID-19. In dat geval moet je apart vervoerd worden door een ziekenwagen. De kostprijs is afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Je neemt best contact met het ziekenfonds of de sociaal werker van het ziekenhuis die dat kan navragen. Als je geen symptomen hebt, kan je de taxi nemen maar dan mag er niemand mee. In een busje mag minder dan de helft van de aanwezige plaatsen bezet zijn. 

 

Hoe lang na mijn behandeling heb ik meer kans op ernstige complicaties?    

Dit is moeilijk in te schatten maar personen die er recentelijk een behandeling hebben opzitten of nog behandeld worden, hebben vermoedelijk meer risico op een ernstiger verloop van de ziekte.

 

Heb je vragen over mondmaskers?

Bekijk onze rubriek over mondmaskers of de informatie van de overheid. 

 

Kan bepaalde voeding het immuunsysteem boosten en zo een betere bescherming bieden tegen COVID-19?

Dit is niet het geval. Sommige supplementen hebben zelfs een negatieve impact op een kankerbehandeling. Het is wel belangrijk om in beweging te blijven mits naleving van de opgelegde maatregelen en er een gezond voedingspatroon en goede nachtrust op na te houden.


Is het veilig om een behandeling te krijgen in het ziekenhuis? 

In elk ziekenhuis worden de nodige maatregelen genomen om de behandelingen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Het kan wel zijn dat de behandelingen minder vaak doorgaan bv. vierwekelijks i.p.v. tweewekelijks om zo het aantal verplaatsingen naar het ziekenhuis te beperken. 

 

Waarom worden behandelingen soms uitgesteld? 

Dit hangt af van patiënt tot patiënt en wordt bekeken door je medisch team. Indien een onderzoek, operatie of behandeling wordt uitgesteld, is dat omdat uitstel mogelijk is en er geen kans op nadelige effecten is.  

 

Doodt het zonlicht het COVID-19-virus?

Uv-stralen kunnen toxisch zijn voor een virus maar daaruit kun je niet afleiden dat de zon de epidemie zal uitdoven. 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten