Oorzaken

In tegenstelling tot bij sommige andere kankers is er geen duidelijke oorzaak bekend van lymfklierkanker. Infecties kunnen soms meespelen bij het ontstaan van  bepaalde lymfomen nl. een :

  • infectie met de maagbacterie Helicobacter pylori kan oorzaak zijn van een lymfoom in de maag;
  • infectie met het HIV -(of AIDS-) virus;
  • infectie met het cytomegalovirus na transplantatie van een orgaan.

De ziekte van hodgkin kan in een aantal gevallen (vooral dan in ontwikkelingslanden) uitgelokt worden door een infectie met het Epstein-Barr virus. In de westerse wereld wordt dit virus evenwel slechts bij een minderheid van de patiënten met ziekte van hodgkin aangetroffen.

 

Gezien de toename van non-Hodgkinlymfomen in de laatste 25 jaar vermoedt men een verband met milieuverontreiniging. Hierbij denkt men dan bijvoorbeeld aan sproeistoffen, gebruik van kleurmiddelen enz. Een precieze oorzaak aanduiden blijft evenwel onmogelijk.

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie