Stadium

Aan de hand van de onderzoeken zal de behandelende arts het stadium van het (non-)hodgkinlymfoom bepalen:  

  • Stadium I : de ziekte blijft beperkt tot één lymfeklierregio (hals, lies,...) of één orgaan.
  • Stadium II: de ziekte beperkt zich tot twee of meer klierregio's, maar wel aan dezelfde kant van het middenrif.
  • Stadium III: de ziekte heeft zich verspreid naar kliergebieden aan beide kanten van het middenrif, en soms ook naar de milt.
  • Stadium IV: de ziekte heeft zich ook verspreid naar organen (longen, lever, het  beenmerg, huid,...).  

Elk stadium van het (non-)hodgkinlymfoom wordt verder onderverdeeld in een A- en B-categorie, afhankelijk van de symptomen die je hebt op het moment van de diagnose.

Voorbeelden van deze symptomen zijn:

  • nachtelijk zweten;
  • koorts;
  • minstens 10% gewichtsverlies in 6 maanden.

Patiënten die bovenstaande symptomen hebben, krijgen de letter 'B' na het stadium van hun aandoening (bijvoorbeeld stadium IIB). De letter 'A' wordt gegeven aan patiënten die deze symptomen niet hebben op het moment van diagnose. 

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie