Wie zijn wij?

Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw (afgekort: LVV) is een patiëntenorganisatie vóór en opgericht door (ex-) lymfeklierkankerpatiënten.  LVV is actief in heel Vlaanderen en richt zich op jong tot oud. LVV kan dan ook beroep doen op vrijwilligers die zelf de ziekte gehad hebben of van nabij hebben meegemaakt. LVV heeft geen personeelsleden in dienst en wordt dus volledig gedragen door vrijwilligers.

 

Onze vereniging is ontstaan uit de zelfhulpgroep voor Hodgkin- en non-Hodgkinaandoeningen West- en Oost-Vlaanderen die in 1985 werd opgericht door wijlen voorzitster Chantal Denblijden. Sedert begin 2016 zijn wij omgevormd tot een vzw.

 

Wij brengen nieuwsbrieven uit en organiseren regelmatig informatieve bijeenkomsten en een jaarlijks symposium in samenwerking met verschillende ziekenhuizen. Wij zijn ook actief op sociale media (twitter en facebook) en via onze besloten facebookgroep brengen wij lotgenoten met elkaar in contact. Wij streven er ook naar om de belangen van onze leden te behartigen op verschillende platformen. Zo zijn verschillende van onze bestuurders actief binnen werkgroepen van Kom Op Tegen Kanker, het Vlaams Patiëntenplatform en the Belgian Hematology Society. Ook van de farmaceutische industrie krijgt LVV meer en meer de vraag om de stem van de patiënt te laten horen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor (non-)Hodgkinlymfomen. LVV streeft er ook naar dat de ziekenhuizen meer en meer aandacht besteden aan de rechten en noden van patiënten. Hiervoor sluit LVV samenwerkingsovereenkomsten met de betreffende ziekenhuizen.

Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie