Verzekeringen

Verzekeringen

Meer info op de website van Alles over kanker.

 

Om een beter zicht te krijgen op de privéverzekeringsproblemen waar (ex-)kankerpatiënten mee te maken krijgen, riep Kom op tegen Kanker hen in de eerste helft van 2019 op de problemen te melden via een online vragenlijst. 123 respondenten deelden hun ervaring. Daaruit bleek dat 66 % van de respondenten een probleem ondervond met zijn schuldsaldoverzekering. Het betreft vooral weigeringen en hoge medische bijpremies. 31 % getuigde over problemen met de hospitalisatieverzekering en 22 % ondervond moeilijkheden met de verzekering gewaarborgd inkomen. 7 % van de respondenten gaf aan al problemen te hebben gehad met de reisannulatieverzekering. Opvallend is ook dat 28 % van de respondenten te kennen gaf met meer dan één soort verzekering problemen te hebben gehad omwille van de kankerdiagnose. Wat moeilijk ligt bij de respondenten is dat zij op medisch vlak ‘genezen’ zijn verklaard, maar dat de verzekeraar hier anders over denkt. Dit wordt vaak als onrechtvaardig aangevoeld. Verzekeringen worden na of bij kanker vaak minder toegankelijk. Dit blijkt duidelijk het geval te zijn voor de schuldsaldoverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen. Als het gaat over de hospitalisatieverzekering is de niet-terugbetaling van bepaalde kosten een knelpunt dat regelmatig terugkomt in de getuigenissen. Doorheen de getuigenissen valt ook op dat de communicatie door de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon (bijvoorbeeld een verzekeringsmakelaar of –agent) voor de verzekerde vaak te wensen overlaat. Op basis van de vastgestelde knelpunten doet Kom op tegen Kanker verschillende aanbevelingen, zowel voor de verzekeringssector en de overheid, als voor de verzekerde.


Gewaarborgd inkomen

De verzekeringssector heft zich ertoe geëngageerd om in  2022 het recht om vergeten te worden ook toe te passen op de verzekering gewaarborgd inkomen.

 

Hospitalisatieverzekering

Kom op tegen Kanker heeft een hele pagina gewijd aan hospitalisatieverzekeringen.

= betaalt (een deel van) de kosten voor een ziekenhuisopname terug die niet ten laste worden genomen door de verplichte ziekteverzekering.

 

Schuldsaldoverzekering 

Vanaf 1 februari 2020 geldt het recht om vergeten te worden bij een schuldsaldoverzekering. Daardoor wordt die verzekering toegankelijker voor ex-kankerpatiënten. De standaardtermijn is gesteld op 10 jaar zodat een verzekeraar tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling geen rekening meer mag houden met die kanker als je een schuldsaldoverzekering aanvraagt. De verzekeraar mag zich hier dus niet meer op beroepen om jouw verzekeringsaanvraag te weigeren of om jou een medische bijpremie te laten betalen. Je zult die kanker nog wel moeten vermelden in de medische vragenlijst wanneer daarnaar gevraagd wordt.

 

Vanaf 1 april 2020 gelden er voor bepaalde stadia van hodgkinlymfomen zelfs kortere termijnen: 

  • hodgkinlymfoom stadium IA na een post-therapeutische opvolgingsperiode: 6 jaar;
  • hodgkinlymfoom stadia IB en IIA na een post-therapeutische opvolgingsperiode: 8 jaar. 

Als je een hodgkinlymfoom hebt van stadium IIB, III en IV dan blijft de termijn dus 10 jaar. 

 

Voor het Burkitt-lymfoom wordt de eventueel te betalen bijpremie begrensd tot maximum 50 % van de basispremie wanneer je diagnose vijf jaar geleden gesteld is en je voldoet aan een aantal criteria:

  • < 60 jaar;
  •  performance Status (definitie van de WGO) 0 of 1;
  •  behandeling beëindigd.   

Het recht om vergeten te worden geldt enkel voor nieuwe verzekeringscontracten die worden afgesloten vanaf 1 februari 2020. Heb je al een schuldsaldoverzekering en wil je gebruikmaken van het recht om vergeten te worden, dan moet je je bestaande verzekeringsovereenkomst stopzetten en een nieuwe afsluiten. Je gaat best wel na of dit voor jou voordeliger is. Kom op tegen Kanker heeft hiervoor enkele tips.

 

Tips

  • contacteer verschillende verzekeringen
  • verzeker voor een deel van de geleende som
  • let op bij herziening lening of overzetten lening naar andere bank
  • check alternatieven bv. groepspolis: levensverzekering, ongevallenverzekering
  • opvolgingsbureau: als je geconfronteerd wordt met een weigering of als je meer dan 75% van de basispremie als bijpremie moet betalen. Dat opvolgingsbureau bekijkt of dat al of niet terecht is.
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten